• انقلاب، خیابان ابوریحان، تقاطع نظری، پ 66، ط 2
  • تلفن تماس :  02166989110
  • شنبه - پنجشنبه   9 - 20

آموزش اصول مراقبت از زخم مزمن به بیماران و اعضای خانواده